Even stilstaan... een hele vooruitgang!

Visie

In persoonlijke verhalen ligt de kern van kwetsbaarheid en kracht verborgen. Door professioneel stil te staan bij je verhaal ontstaat ruimte voor verandering en het aanboren van nieuwe krachten.

Missie

Coaching en supervisie zijn krachtige instrumenten voor verandering. Ik sluit aan bij wat er speelt, leg verbinding met je eerdere ervaringen en daag je uit om nieuwe stappen te zetten. Je leert je patronen te doorzien, nieuwe alternatieven voor je gedrag te creëren en in beweging te komen.

Wat mij beweegt

Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt en dat loopt als een rode draad door mijn leven. Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Vanuit mijn werk als trainer heb ik de stap gezet naar supervisie en coaching. Daarbij maak ik gebruik van mijn NLP-achtergrond. Mensen die hun krachten hervinden, inspireren mij.
Mijn loopbaan ben ik gestart als groepsleidster voor verstandelijk gehandicapten.