Even stilstaan... een hele vooruitgang!

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm voor mensen die met mensen werken. Supervisie wordt veel gebruikt in beroepsopleidingen. Bij relatieafhankelijke beroepen wordt supervisie vaak periodiek aangeboden. Voor ervaren beroepskrachten die bijvoorbeeld te maken hebben met een spanningsvolle werksituatie, dreigend disfunctioneren of burnout kan supervisie een krachtig instrument zijn.

De supervisie start met een uitgebreide kennismaking waarin jouw vraag helder wordt. In dit gesprek wordt duidelijk wat jouw supervisiedoelen zijn. Daarbij is ruimte voor het herkennen en verkennen van patronen.

Supervisie kan individueel, in tweetallen, drietallen of viertallen worden aangeboden. Het effect wordt geëvalueerd.
Meestal bestaat het traject uit 8 tot 15 gesprekken van 1 uur tot 2,5 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers). Tussentijds wordt verwacht dat je terugblikt op de bijeenkomsten.
In supervisie leer je om je eigen kennis, kunde en betrokkenheid beter af te stemmen op je actuele werksituatie.