Even stilstaan... een hele vooruitgang!

Daarbij leer je om jouw denken, voelen, willen en handelen goed te integreren. Je verkent en herkent vaste patronen en ontdekt nieuwe mogelijkheden om je handelen daarop af te stemmen. Het is een aangewezen methode om creatief in je werk te blijven staan.

Intervisie

Intervisie is een methode waarbij collega’s op basis van gelijkwaardigheid elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijk, "technische" kwesties maar ook vragen rondom het persoonlijk functioneren.

Intervisie kan in groepen van 3 tot 6 personen worden aangeboden. Veelal bestaat het traject uit 4 tot 6 begeleide bijeenkomsten. Het uitgangspunt is dat deelnemers na de training zelfstandig verder kunnen gaan als intervisiegroep.

Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode en het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Intervisie versterkt het lerend vermogen van de organisatie.